Kuhn FeedMixer
Egnes for:
Dyreslag
Melkeku
Kjøttfe
Sau
Geit
Hest
Fôrtype
Rundball
Siloblokk
Løst gress
Rotfrukter
Kraftfôr

Kuhn FeedMixer

FeedMixer kutter og blander silo,rundballer, firkantballer og de fleste typer grov-fôr, samt ulike tilsetningsstoff (kraftfôr, mineraler, vitaminer) til TMR.

TKS har lang erfaring med bruk av mixere i automatiske fôringsanlegg.
Kuhn Audureau i Frankrike er vår mangeårige samarbeidspartner som produserer selve mixeren. Vi har selv utviklet den viktigste komponenten til dette produktet, som er styringen. En stasjonær mixer, trenger en meget avansert styring som kan tilpasse bruken opp imot de andre maskinene som et slikt oppsett bygges opp av. Vi har også utviklet løsninger med elektriske aktuatorer for lukestyring, motkniver m.m. 

  • TKS FeedMixer kan jobbe sammen med ulike transportbelter, FeedBelt-system,
    K2 EasyFeed og andre typer utfôringssystem. Det er et av de viktigste argumentene for å velge fôringssystem fra TKS; vi produserer alt utenom selve mixeren, og vi har utviklet styresystemet for alle komponentene.
  • For Norske forhold er kanskje det viktigste å blande formidler fra ulike slåtter/kvaliteter, på en slik måte at en kan få en jevnest mulig fôrmix gjennom en årssyklus. Ved behov kan en tilsette nødvendige ingredisenser for å få den kvaliteten og det næringsinnholdet din produksjon krever.
    Dette kalles TMR (Total Mix Ration) og er et velkjent begrep for å utnytte mange ulike typer innsatsmidler for å optimalisere fôret og få det rette næringsinnholdet til din produksjon. Tidsstyring på blandetid er også viktig for å få rette strukturen i fôret og rette strålengde (grad av kutting).
  • TKS FeedMixer kan leveres i en rekke ulike utførelser fra 8 – 45m3.

Tekniske data

Av System user,

TKS Kuhn FeedMixer

Kuhn FeedMixer


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuhn FeedMixer
ModellStørrelse m3Lengde mm ABredde mm BHøyde mm CLengde beholder DLengde fot EBredde fot FHøyde beholder GVekt KgMotor kW
8.1 DS8425023602430324016001035687300022
10.1 DS10429023602760324016001035687310030
12.1 DS12436023603010324016001035687330030
18.2 DL18686025202320571035751035634620037
22.2 DL22686025202610576035751035634640037
25.2 DL25686025202880592035751035634660037
27.2 DL27686025203010599035751035634680045


Prosjektering - Tegninger med mål (PDF, 735KB) 
Lukeplassering DS DL_1 (PDF, 184KB)

Ekstra utstyr

Av Hanne Gry Sandkleiva,
Ferdigmontert utstyr 
  • Veiecelle 
  • Mothold m/aktivator

Film

Av Hanne Gry Sandkleiva,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Bilder

Av Hanne Gry Sandkleiva,

  

FAQ

Av Hanne Gry Sandkleiva,
Aktuelle spørsmål og svar
SPØRSMÅLSVAR
Hvor store sikringer må jeg ha? Størrelse på sikringer bestemmes av spenning på anlegget (230 eller400V), størrelse på motoren på FeedMixeren, og evt. tilleggsutstyr. Ta kontakt
Hvor mange rundballer kan jeg ha i mixeren? Størrelsen på en mixebeholder oppgis i m3. Dersom en bruker finsnittet masse av ulike ingredienser, og kun skal blande (TMR-mix) blir det riktig å forholde seg til kubikk-størrelse. Dersom en bruker rundballer så er det flere forhold som spiller inn på hvor mye en kan ha i. - størrelse og vekt på rundballene - tørrstoffinnhold / fuktighet (jo tørrere materiale, jo mer vil det bli i volum når ballen løser seg opp) - gras/stråtype
Er det problem med varmgang i fôret? Ved blanding av fôr, tilføres oksygen i massen, og gjæringsprosess starter. Kombinert med høyere temperatur, luftfuktighet m.m. vil denne prosessen akselerere. Det er derfor viktig å følge med gjennom sesong, samt gjeldende forhold, og tilpasse mengde med forbruk og ikke lage for store blandinger som står i blanderen for lenge. Kontakt din fôringsrådgiver for vurdering og mulig tiltak.
Hvor finner jeg høyder og mål på de ulike modellene? Sjekk teknisk dokumentasjon
Hva er levetiden på en slik maskin? Forventet levetid er avhengig av svært mange faktorer. - kjøretid/mengde. Antall starttider og varighet, samt antall tonn med fôr, har stor betydning - hva slags fôrmidler/type? Rundballer eller finsnittet masse fra f.eks plansilo. Fuktig eller tørrt? - agressivitet i fôr og omgivelser. Surfôr innholder mange agressive syrer. I kyststrøk kan man ha høyt innhold av salt og sand i fôret. Ventilasjon i fôrsentral har betydning - vedlikehold av maskin - har man rustfri/KNOX i blandeskrue og sidevegger, eller ikke. Alle disse faktorene spiller inn på levetid.
Oppdatering av programvare. Er dette mulig og hva koster dette? Ja, dette er mulig, kontakt forhandler for pris. Det skjer jevnlig oppdateringer for forbedringer, rettinger og nye funksjoner. En finner versjonsnummer nederst på skjermen under "innstillinger".