Fylltømmer S1
Egnes for:
Dyreslag
Melkeku
Kjøttfe
Sau
Geit
Hest
Fôrtype
Rundball
Siloblokk
Løst gress
Rotfrukter
Kraftfôr

Fylltømmer S1

Fylltømmer S1 Fylltømmer S1 Fylltømmer S1

Modellbeskrivelse og bruksområde

Modell:
 • Fylltømmer S1 for siloer fra Ø 5 - 8m (4kW motor)
Innlegging :
 • siloslåtten kan gjennomføres uten leid hjelp
 • unngå slit og farlig arbeid nede i siloen
 • optimal fordeling og pakking
Uttak :
 • minimal fare for varmgang, uttak over hele flaten
 • velg mellom 11, 15 og 18,5 kW vifter (blåselengde opptil 40m)
 • bedre arbeidsmiljø uten farlig klatring i stige og silo
 • meget arbeidsbesparende med fylling direkte i TKS forvogn
Plastrør, bend og syklon i plast
Fylltømmer S1

Suveren markedsleder for automatisering av fylling og tømming av tårnsiloer idag.

TKS Fylltømmer S1 er et norskutviklet produkt som er tilpasset de krevende og varierte forholdene som vi har i Norge. TKS Fylltømmer har en markedsandel i Norge på over 60%.

Årsaken til dette er enkel:
 • Markedets bredeste program
 • Meget solid og gjennomprøvd maskin
 • Meget stor erfaring og kunnskap om produktet som vi deler med kundene
 • Produsert i Norge - for Norske forhold
 • Kan monteres i alle typer siloer ; tre, betong, plast og stål

Fordelene med å bruke fylltømmer er at:
 • Man sparer tid og mannskap
 • Man fyller, fordeler og pakker i en operasjon
 • Man får inn mer silo pga. bedre fordeling og pakking (opptil 20% mer)
 • Unngår slitsomt og farlig arbeide nede i siloen.
 • Lett å flytte fra silo til silo
 • Tårnsilo og fylltømmer er en av de beste metodene for å bevare kvalitet på grovforet
 • Frigi masse tid i utforingsarbeidet. Utfør andre oppgaver mens uttaket skjer. Fyll direkte i TKS forvogn.
   
TKS Gras/silo-håndteringsprodukter :

TKS produkter er utviklet med tanke på en effektiv og rasjonell håndteringslinje for grovfôr - fra utsiden av siloveggen og inn på forbrettet.

Vi leverer Matebord, Rørsystemer,  Fylltømmere, Uttaksvifter, Utforingsvogner, Rundballekuttere, Skinnesystemer, El. Hydrauliske silograbber, Traverskraner m.m.

Fylltømmer S1 
Sugevifte:
Nytt forbedret design og tykkere gods i hus og vifteblad gir høy kapasitet og lang levetid.
Ny utforming på innsug gir bedre luftgjennomstrømning. 
Leveres i 11, 15 og 18,5kW utførelse. Klarer opptil 40mblåselengde.

Fylltømmer S1

Autoskap:
 • Oversiktlig og brukervennlig automatikkskap gir sikker drift.
 • Skapet har innebygget stjerne/trekant vender. Det er to hovedstrømsbrytere som gir ekstra sikkerhet ved arbeid i silo. 
 • Automatisk overvåkning av belastning på maskin styrer vinsjen. Maskinen kan heves og senkes manuellt. 
 • Kan også leveres med styring for 2-hastighets vinsj.
Fylltømmer S1

Ekstra solid konstruksjon :

Maskinene er norskprodusert og laget for å tåle harde vintrer med frost i siloen. 

Ekstra forsterkning i armer og senter, gode stag og kraftige opplagring gir lang levetid. Rustfrie akslinger i vinsj gir lang levetid.

Boggiarmer med fjæring og enkel justeringsmulighet.

Fylltømmer S1

 • Ekstra solid senter på 7 og 8 m, med ekstra stag ned på skålarmene.
 • Solide ledd med foringer på alle armene :
 • Meget fleksibel maskin, kan sammenfoldes til en bredde på bare 160 cm.
 • Strekkfiskstag som er veldig enkle å demontere ved flytting av maski

Fylltømmer S1

Glatte og takkede skåler :

De sterkeste skålene på markedet. Velkjent fra skålharva. Kombinasjon mellom takkede og glatte såler gir mindre behov for justering ved uttak. Enkel justering med en nøkkel. Nålelager med langt smøreintervall.

Kantfres :
Uunværlig for å ta frost om vinteren, samt for å hindre varmgang langs kanten ved uttak om sommeren. Styrehjulets avstand skal være min. 1 cm fra siloveggen.

Patentert skålfeste :
For hurtig justering av skåler ved endring fra fylling til tømming. Meget tidsbesparende ved finjustering av skålvinkel for optimal virkningsgrad.

Gir også stor tidsbesparelse ved flytting dersom man har behov for å redusere høyden på maskinen ved flytting. Skålene kan enkelt fjernes slik at byggehøyden reduseres.

Man sparer dyre påkostninger/ombygginger, da maskinen ved overflytting kommer frem på selv de trangeste steder etter eksisterende skinnebane for silotalja.

Tekniske data

Av Hanne Gry Sandkleiva,
Tekniske data
Fylltømmer S1

Plastrør, bend og syklon i plast
TKS kommer i disse dager med en kjempe nyhet til de som har, og de som har tenkt på å investere i hel automatisering av grovfôr linja. 
Det er rør system og syklon til fylltømmer som nå kommer i plast!
Mange vil si at dette har vi hatt tidligere, men ikke den utførelsen som kommer nå.

Syklonen har til dags dato vært å få i glassfiber, galvanisert eller rustfritt stål. 

Den nye syklonen er i 5mm seig PE plast med diameter Ø 120mm. Syklonen har flens for både 250mm og 310mm, tilpasningen gjøres enkelt ved å kappe innløpet. Vi vil da få kun en syklon å forholde oss til, noe som vil være enklere for oss alle. 

Rørgate i plast vil gi for mye statisk elektrisitet vil noen si. Det kan forekomme hvis man kjører bare tørt høy, men når det bare kjøres silo i systemet er det ikke noen risiko. 

Rørbendene er unike av den grunn at en kan kappe opp et 90 gr. i 6 enheter, det vil si en inndeling fra 15gr. – 90gr. delt opp med flenser. 
Dette vil forenkle prosjekteringen betydelig. Samtidig vil tilpasning ved montering ute hos kunden bli mer fleksibel.

Det eneste som kan slite ut plasten er mye små sandkorn i foret, men da slites alt annet også. 

For bonden er dette er et unikt og framtidsrettet produkt med lang levetid til en meget gunstig pris.

Argumenter for rørgate og syklon i plast:
 1. Lang levetid
 2. Fleksibel tilpasning på rør og bend (kappes i ønsket lengde/kurve)
 3. Færre skjøter
 4. Lett å handtere
 5. Gunstig pris

Plastsyklon PE Ø 120, utløp Ø250/310
 Fylltømmer S1        

Plastbend PE Ø310mm og Ø250mm - Kan kappes pr. 15gr.
 Fylltømmer S1