APF
Egnes for:
Dyreslag
Melkeku
Kjøttfe
Sau
Geit
Hest
Fôrtype
Rundball
Siloblokk
Løst gress
Rotfrukter
Kraftfôr

APF

APF    APF

Modellbeskrivelse og bruksområde     

TKS appetittfôrvogn - APF er konstruert for å tildele grovfôr og krafttfôr til dyr langs en fôrgang. 
Vognen leveres som skinnemontert takvogn. Fôringsrutinen progammeres gjennom menyvalg i datastyringen. Fôringsrutinen som programmeres fungerer som en beiterytme - kalt sekvens i programmeringen.