Operatøren av løpekatten og tilhørende utstyr skal ha de nødvendige kvalifikasjoner for å betjene denne på sikker og forskriftsmessig måte.