EasyBedding i fjøs_01  Kraftforfylling

  • TKS har laget løsninger for tradisjonelle båsfjøs siden slutten av 1960-årene. Båsfjøs skal gradvis avvikles frem mot 2034, men er fortsatt den fjøstypen som det er flest av i Norge. Vi leverer alt fra stasjonære rundballekuttere til skinnegående eller hjulgående vogner, som letter arbeidet med fôringen. Våre automatiske løsninger for båsfjøs er enten den velprøvde APF-vogna (appetittfôring), eller EasyFeed-systemet, som kan punktfôre med grovfôr og kraftfor, inntil 400 individ. 
     

K2 båsfjøs  

K2 over forluke

  • K2 Combicutter på dobbel skinne for rett kjørebane og fôrnedslipp gjennom luke. Eller man kan plassere en stasjonær K2 Combicutter på låven over fôrluka.