Siloklype
Egnes for:
Dyreslag
Melkeku
Kjøttfe
Sau
Geit
Hest
Fôrtype
Rundball
Siloblokk
Løst gress
Rotfrukter
Kraftfôr

Siloklype

Traverskran med Silotalje, el. hydraulisk silograbb og Fjernstyring fra TKS er en ideel kombinasjon for fylling og tømming av tårn og plansilo.

TKS Siloklyper har vært på markedet siden 1968 og brukes i et meget stort omfang fremdeles.