Modellbeskrivelse og bruksområde

 • Bedre forkvalitet
 • Sikrere mot gass
 • Minimal fare for varmgang
 • Manuell eller helautomatisk 
 • Jevnere pakking , opptil 20 % mer i siloen
 • Raskere, mer effektiv og enklere innlegging

 Grasinnlegger S2

Markedets bredeste utvalg :

 • modell 250 for siloer fra Ø 4 - 6m (3kW motor)
 • modell 310 for siloer fra Ø 5 - 8m (4kW motor)

Modell 250 passer for mindre anlegg med silodiameter fra 4 - 6m, og bruk av 1-2 avlesservogner under fylling.

Modell 310 passer for anlegg med silodiameter fra 5 - 8m, og behov for større kapasitet med flere avlesservogner.

Totalkapasiteten på de enkelte modellene er avhengig av kjørelengde mellom eng og silo, snittelengde på foret og fortørkingsgrad. Innleggeren egner seg godt til nabosamarbeid, og er enkel å flytte mellom flere siloer og garder.

  Grasinnlegger S2

Velg mellom 3 ulike heiseprinsipp :

A - manuellt anlegg hvor man bruker silotalje som styring for heving/senking
B - automatisk anlegg med entromlet vinsj og autoskap
C - automatisk anlegg med tretromlet vinsj og autoskap

(manuellt anlegg kan enkelt bygges om til automatisk ved å ettermontere en- eller tretromlet vinsj og autoskap)

 • Fôret doseres over kanten med band, vifte, avlesservogn eller tippes fra henger.
 • Anlegget kan styres både manuelt og helautomatisk.
 • Et manuelt anlegg kan bygges ut med vinsj og styres med autoskap. 
 • Overdelen kan byttes ut medfylltømmeroverdel til komplett fylltømmeranlegg.