Egnes for:
Dyreslag
Melkeku
Kjøttfe
Sau
Geit
Hest
Fôrtype
Rundball
Siloblokk
Løst gress
Rotfrukter
Kraftfôr

FeedBelt

TKS FeedBelt er et av våre nyeste automatiske utfôrings produkt.

TKS FeedBelt er et av de nyeste produktene fra TKS for automatisk utfôring, hvor en skal transportere ulike typer grovfôr og kraftfôr innover fôrgangen. Med sine unike løsninger kan en enkelt tilpasse det til de aller fleste fjøs, og det monteres over fôrbrettet slik at det ved hjelp av en skrape, fôrer ut enten til en side eller to sider. 
Fôret slippes ned i fôrgangen ved hjelp av en skrapevognen.
Skrapevognen blir drevet via en wire. Styreskapet med betjeningsskjerm plasseres hensiktsmessig i rommet der fylling foregår.

En kan velge mellom manuell og automatisk styring. Ved bruk av manuell styring vil skrapen gå frem og tilbake mellom to brytere, start og stopp skjer manuelt.
Ved bruk av automatisk styring kan en fôre ut på tid eller på vekt. Ved vektutfôring er det fyllekilden som står plassert på veie-celler.

En kan ha inntil 100m lengde på beltet. Seksjonene kommer ferdige og skjøtes enkelt sammen. Opp til 6m mellom opphengspunkt. Grunnet vårt unike design, klarer vårt system å takle langt gras, noe de fleste konkurrenter ikke klarer. Kan og leveres i rustfri utgave.

Tekniske data

Av System user,
Tekniske data
FeedBelt
Beltebredde i mm500mm
Motor effekt - belte 3,0 kW230V - 14,1A
Skrapemotor effekt 1,1 kW230 - 8,6A
FeedBelt
Vekt :Kg
Belteseksjon m/drift og retur217
3m belteseksjon55
Skrapevogn29
Skrapevender 20
Målskisse

Alle mål er oppgitt i mm
FeedBelt

Bilder

Av Hanne Gry Sandkleiva,

Film

Av Hanne Gry Sandkleiva,