Egnes for:
Dyreslag
Melkeku
Kjøttfe
Sau
Geit
Hest
Fôrtype
Rundball
Siloblokk
Løst gress
Rotfrukter
Kraftfôr

K2 EasyFeed for automatisk utfôring

K2 EasyFeed er en solid og velprøvd maskin for automatisk utfôring.

K2 EasyFeed er en radikal videreutvikling av K2 FeedRobot-konseptet, som var kanskje Europas mest solgte automatiske fôringssystem for storfe og småfe til da. EasyFeed som maskin er bygget på den solide K2 CombiCutteren, hvor vi har brukt vår erfaring og kunders tilbakemeldinger gjennom snart 20 år, til å lage den beste automatiske utfôringsvogna på markedet i dag.

De aller fleste konkurrentene må ha et to-trinnssystem hvor fôret må kuttes/blandes på forhånd. Har man ikke plass nok, strøm nok eller vil bygge ut i flere omganger, kan
K2 EasyFeed kutte/rive rundballer (også frosne), siloblokker og andre fôrslag, direkte under utfôringsprosessen.

Vår egenutviklede styring kan betjene opp til 20 ulike grupper med dyr, og ha inntil 12 starttider pr. gruppe. Man kan ha punktfôring for båsfjøs. Kraftfôrtildeling, og en rekke muligheter for individuelle tilpasninger mot ulike dyregrupper.

Dette systemet tar den desidert tyngste og tøffeste jobben i et fjøs i dag.
Våre installasjoner håndterer 1000-vis av tonn med fôr hvert år. For dette fortjener de et minimum av pleie og omsorg fra interesserte brukere som vil optimalisere driften på gården og øke inntjeningen.

Ekstra utstyr

Av System user,
  • Ekstra utstyr
  • Sideutmater 1,0m - 1,3m - 1,7m
  • Kost
  • Forlengelse seksjon
  • Kraftfôrtank
  • Sidedør
  • Bakluke

Film

Av System user,

 

 

 

 

Bilder

Av Hanne Gry Sandkleiva,

Skinneutstyr

Av System user,

Skinner

FAQ

Av Hanne Gry Sandkleiva,
Aktuelle spørsmål og svar - se dokumentasjon
SPØRSMÅLSVAR
Hvor mange dyr kan jeg fôre? Vi har kunder som fôrer besetninger på :
- ca. 450 storfe, 10 ganger om dagen.
- ca. 2000 sau. 
- ca. 1500 geiter
Selv med disse antallene står maskinen mer i ro enn den bruker på selve utfôringen. Kapasiteten blir størst om man har et fôrkjøkken med mixing/forbehandling og effektiv innlasting av fôr. Da blir distribusjonen meget effektiv og man kan klare besetninger som er større enn dette her.
Hvor mange grupper kan maskinen betjene? EasyFeed programmet kan håndtere inntil 20 dyregrupper, som brukeren definerer under førstegangs installasjon.
Hvor ofte bør man fôre ut til ulike dyregrupper? Hver gruppe kan ha inntil 12 starttider. Hvor mange utfôringer man vil bruke, kan en høre med en fôringsrådgiver, samt se etter hvordan flokken håndterer det fôret som blir lagt ut. Noen velger litt mindre mengde og oftere, slik at fôrspillet reduseres, samt at rotasjonen i melkerobot stimuleres. Forsvinner fôret raskt, kan man fôre mer/oftere. Systemet har mange muligheter og det er viktig å sette seg inn i mulighetene. Husk også at forholdene endrer seg igjennom sesongen og bruk av ulike fôrtyper/slåtter.
Hvor smalt fôrbrett kan maskinen monteres på? 1600-maskin anbefaler vi minimum 2000mm bredde på fôrbrett. 1200-maskin anbefaler vi minimim 1600mm bredde på fôrbrett.
Hva er laveste takhøyde jeg kan ha i bygget? Her er det flere faktorer som spiller inn;  type takdrift (1 eller 2 skinner), bruk av ekstrautstyr (sideutmater, fôrbørster m.m.) bredde på fôrbrett, fylling av maskin, fôrtype som brukes m.m. Ta kontakt og del opplysninger om hvordan dine forhold er, så hjelper vi deg med å finne riktig løsning.
Kan maskinen kjøre i stigning? Vi anbefaler ikke kjøring i stigning for automatiske anlegg. Det er flere forhold som kan oppstå som gjør at maskinen kan få uventede driftsstans. Fuktighet og støv kan forårsake spinning, samt at tom maskin eller veldig tung maskin også kan få driftsforstyrrelser. Det er allikevel forhold som bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Grad av stigning, hvor på banen det er, hvor lang selve stigningen er spiller inn.
Hva er forventet levetid? Her er det svært mange faktorer som spiller inn ; hvor mye blir den kjørt, vedlikeholdsrutiner, miljø i fjøset (ventilasjon, fuktighet), type ensiileringsvæske som brukes, om det er godt tørket fôr eller veldig bløtt fôr, om det er salt og/eller sand i fôret (kystnære strøk). Vi har kunder som har maskiner som er over 15 år gamle som fortsatt går veldig godt, mens andre har slitt ut maskiner på mindre enn 5-6 år. Noen kjører igjennom 12 rundballer i døgnet, mens andre bare 2. Det er og stor forskjell på om man kjører rundballer direkte, eller om man mixer fôret på forhånd. Det beste rådet er som med alt annet, forebyggende vedlikehold. Smør, stram og rengjør.
Oppdatering av programvare. Er dette mulig og hva koster dette? Det kommer jevnlig oppdateringer av software. Noe er å korrigere funksjoner i programmet, mens andre er hovedoppdateringer med nye funksjoner. Det er mulig å oppdatere programvare og det kan bestilles hos TKS. 
- PLS og HMI (skjerm) kan sendes inn og oppdateres på fabrikk -Servicepersonell kan komme ut til kunde og oppdatere
Kan den fjernstyres via APP/telefon? Ja. Dersom en kobler nettbrett/tlf til WIFI nettverket som genereres av maskinen kan en "speile" skjermbildet ved hjelp av en app som heter VNC-viewer. Dette fungerer kun når en er innen nettverkets rekkevidde. 
skal en fjerntilkoble seg må en sette opp en sikker RemoteAccess, som en kan koble seg til utenfra. Skjermbilde speiles deretter på samme måte. Det finnes en rekke ulike tilbydere av slike løsninger og IT/nettverksleverandører kan sette opp dette.
Har mistet kommunikasjon mellom display og EasyFeed. Wi-Fi forbindelsen mangler. Sjekk tilgjengelige WiFi nettverk på mobiltelefon. Du skal da kunne finne nettverk som heter eks. TKS_EF0012 som er antenne på maskin og TKS_EF0012ext som er router i display. 

Servicekit og deler

Av Hanne Gry Sandkleiva,
Servicekit og deler
EasyFeed12001600Serial No.
Knife-kitsDescription/ NotesSHORTLONGSHORTLONG
27572Drum w/62 knifes and bearringsXX
27571Drum compl.w/knifes and bearringsX
27090Bue Quick fit 38 pcs38 double quick fit knifes - 31 sharp and 7 tappet knifesXXUp to 2847
27100Knife-set mod. TT bue quick fit 62 pcs62 knifes -46 sharp and 16 tappet knifesXXFrom 2848
27089Mod. TT bue quick fit 28 pcsX
27113K2-2 mod. TT bare kniver 46 pcsXXFrom 2848
271281Tappet knife TT quick fitFor increased rotation/flow of materialXXX
Chain/ chainlinks
27111Bottombelt long, stainlessAll chains and chainlinksXX
27112Bottombelt short, stainlessAll chains and chainlinksX
27655Short K2 w/frostkit, stainlessX
27656Long K2 w/frostkit, stainlessXX
Repair set
27109BottombeltSprocketwheels w/bearrings - axels w/splines and bushingsXX
Rebuild-kit
27551V-belt wheel from Ø630 to Ø800Used if one need more power on drumXXXX