Modellbeskrivelse og bruksområde

Grasklype

TKS grasklype er en manuell klype for å heise inn gras i silo eller høyloft.

Leveres med snorutløser slik at lasset kan slippes ned fra lufta. Man sparer dermed heisetid.

Denne klypen benyttes også ved uttak av tørt høy.
Leveres i 4 og 6 armers utførelse.