hestefarm holland  Hestefarm

  • Hestefarm i Nederland. Reservoar lastes med firkantballer med høy. Dette rives/kuttes i en K2 Combicutter, som igjen mater en K2 FeedRobot.

Hestefarm sverige

  • Landbruksskole for hestedrift i Sverige. K2 Combikutter på enkel skinnebane. R2 Reservoar forsyner maskinen med rundballer av høy.