Modellbeskrivelse og bruksområde

 Hydraulisk grabb        Hydraulisk grabb

  • TKS El. hydrauliske grabb brukes ved uttak fra tårnsiloer og plansiloer. Grabben henger da i talje kombinert med urviserskinne eller traverskran.
  • Grabben er meget arbeidsbesparende, ved at man ikke må ned i siloen for å slå i klypene. Man får en god effektiviseringsgevinst sett i forhold til investeringen, sammenlignet med større og mer avanserte systemer.
  • Grabben har eget hydraulisk aggregat som gir kraft til trykksylindrene. Strøm mates ned via kabel som står på en kabeltrommel.

Tilleggsutstyr:
Utbyggningssett for flere armer (benyttes dersom man har kuttet masse)