Geitefarm

  • Geitefarm i Nederland. Her kjører vi en TKS K2 FeedRobot som legger ut grôvfor og kraftfor i 2 separate bygg. I tillegg kjører en K2 BigBaleBedding på samme skinnebane. Skinnebanen er ca. 400m lang. Maskinene er parkert i hver sin ende og kjører fra det ene bygget til det andre, etter programmerte intervall.
  • Innlasting av Strømateriale er fra R2 reservoar i parkeringsende for Beddingmaskin.
  • Innlasting av grovfôr skjer via  2 stk. TR transportører som hver mates av 2 stk. K2 Combicuttere.
  • Geitebesetningen melkes og leverer til meieri som lager ost.