FeedStation
Egnes for:
Dyreslag
Melkeku
Kjøttfe
Sau
Geit
Hest
Fôrtype
Rundball
Siloblokk
Løst gress
Rotfrukter
Kraftfôr

FeedStation

FeedStation er en unik kraftfôrstasjon for vinterfôring av sau, som er utviklet med utgangspunkt i sauens adferd.

Designet er tilrettelagt for optimalt dyreflyt for søyer i hele innefôringsperioden. Stasjonen er kraftig bygd, med innretninger som reduserer faren for uønskede hendelser.  
Den kan fôre opp til 100 dyr per stasjon i et storbinge-fjøs.
Dyrene har tilgang til fôr, 24 timer idøgnet avhengig av hvordan maskinen er konfigurert.


På denne modellen må luftledning monteres fra kompressor i fjøset.
Det vil ofte være økonomisk fordelaktig å forsyne flere stasjoner med luft fra samme kompressor. Feedstation styres via smarttelefon eller evt nettbrett
(ingen internett tilgang er nødvendig). Stasjonen fungerer like godt på talledrift som drenerende gulv, men på talle bør den bygges litt opp slik at den ikke blir lavere enn nivået sauen er på. Da det er betydelig trafikk i og rundt stasjonen, kan et felt med strekkmetall ved inngang/utgang virke fordelaktig med tanke på klauvslitasje.