EasyBedding i fjøs_01         EasyBeddingi fjøs_02

  • Bedding maskin i Tallefjøs i Tyskland. Her har Kuhn hengt opp maskinen vår i en skinnebane som går over bingene og strør halm i en kjøttfe-besetning. Halmballer lastes opp i et R2 reservoar, som fyller maskinen ved behov. 

Beeding Nederland

  • K2 EasyBedding i Nederland på Kjøttfe-farm. Kjører på skinnebane som er 800m lang. Innlasting av halmballer for strøing skjer fra 9m langt R2 reservoar.

Ammeku Telemark

  • K2 EasyFeed som fôrer i Ammekufjøs. Fylles av R2 Magasin
  • K2 EasyBedding strør i binger. Fylles av R2 Magasin.
  • Maskinene kjøres på separate skinnebaner.