f2k
Egnes for:
Dyreslag
Melkeku
Kjøttfe
Sau
Geit
Hest
Fôrtype
Rundball
Siloblokk
Løst gress
Rotfrukter
Kraftfôr

F2 Kombi Fôrutlegger

Modellbeskrivelse og bruksområde

TKS F2 Kombi Fôrutlegger for kort/langt fôr og rundballer

TKS F2 Kombi Fôrutlegger hjulgående utgave leveres med enkel styring som standard. Kabeltrommel, festebrakett og kabel er ekstrautstyr.

TKS F2 Kombi Fôrutlegger er konstruert med tanke på riving og utfôring av alle typer grovfôr. F2 Kombi arbeider godt med rundballer, også av langt gras. Utmaterbeltet er plassert på motsatt side av førerplassen, slik unngås at utmatet materiale kommer i konflikt med driv-hjulet under utfôring. F2 Kombi kjøres fremover til enden av fôrbrettet, og utmating skjer samtidig med at maskinen rygges tilbake. På denne måten kan alle typer grovfôr rives og fordeles problemfritt.

Tekniske data

Av Hanne Gry Sandkleiva,

F2 Kombi Fôrutlegger

Prinsippskisser - hjulgående og skinnegående

F2 Kombi Fôrutlegger

Sporvidde for F2 Kombi Fôrutlegger

F2 Kombi Fôrutlegger

TKS F2 Kombi Fôrutlegger er konstruert for høye nyttelaster.Fôrutleggere er utstyrt med stort drivhjul med godt gripemønster som tar seg godt fram også på ujevnt underlag.


Skinnegående

F2 Kombi Fôrutlegger

Skinnegående utgave leveres komplett med 1 stk. motorløpekatt og 1 stk. skyveløpekatt.
El.skap og førerplass er her plassert i samme ende som utmatingen. El. tilførsel besørges av kunde/elektriker.