Agroteknikk
Velkommen til oss på FK sin stand B01-14 i Lillestrøm 25. - 28. November
TKS deltar sammen med Felleskjøpet på Agroteknikk, og TKS representanter vil være tilstede på alle messedager

www.agroteknikk.no


TKS visjon:   Alltid foran
TKS verdier: Nøyaktig - Samarbeidende - Bry seg 
        

I tett samarbeid med bønder i inn- og utland, har vi utviklet og produsert løsninger for den kanskje tyngste og mest krevende jobben på gården, i mer enn 50 år. Fôrhåndtering for storfè og småfè er også den viktigste faktoren for økonomi, dyrevelferd og egen helse.