FeedCarrier

Nå har vi tatt et langt skritt videre innen automatisk fôrtildeling og introduserer en autonom robot som kjører på bakken og kan navigere selv etter ønsket kjøremønster.
Roboten skal også kobles sammen med avanserte planleggingsverktøy og datainnsamlingssystem, for å gjøre driften så rasjonell og effektiv som mulig.

FeedCarrier blir programmert til å hente tilpassede fôrrasjoner i et fôrkjøkken. Selve fôrkjøkkenet bygges etter ønskede spesifikasjoner til hver enkelt kunde. Her blir forhåndsdefinerte fôrblandinger tilberedt før innlasting i FeedCarrieren, som deretter distribuerer ønsket blanding, til ønsket dyregruppe, på ønskede tidspunkt. Brukeren setter opp en fôringsplan for optimal tildeling og utnyttelse av de tilgjengelige fôrmidler, til de enkelte dyregruppene.

FeedCarrier har 4WD, samt styring på alle 4 hjul, for best mulig fremkommelighet og manøvrerbarhet. Kan tilpasses de fleste bygningstyper.

Felttesting starter i 2023, i et fjøs med ca. 120 dyr.