Aktuelle spørsmål og svar
SPØRSMÅLSVAR
Hvor store sikringer må jeg ha? Størrelse på sikringer bestemmes av spenning på anlegget (230 eller400V), størrelse på motoren på FeedMixeren, og evt. tilleggsutstyr. Ta kontakt
Hvor mange rundballer kan jeg ha i mixeren? Størrelsen på en mixebeholder oppgis i m3. Dersom en bruker finsnittet masse av ulike ingredienser, og kun skal blande (TMR-mix) blir det riktig å forholde seg til kubikk-størrelse. Dersom en bruker rundballer så er det flere forhold som spiller inn på hvor mye en kan ha i. - størrelse og vekt på rundballene - tørrstoffinnhold / fuktighet (jo tørrere materiale, jo mer vil det bli i volum når ballen løser seg opp) - gras/stråtype
Er det problem med varmgang i fôret? Ved blanding av fôr, tilføres oksygen i massen, og gjæringsprosess starter. Kombinert med høyere temperatur, luftfuktighet m.m. vil denne prosessen akselerere. Det er derfor viktig å følge med gjennom sesong, samt gjeldende forhold, og tilpasse mengde med forbruk og ikke lage for store blandinger som står i blanderen for lenge. Kontakt din fôringsrådgiver for vurdering og mulig tiltak.
Hvor finner jeg høyder og mål på de ulike modellene? Sjekk teknisk dokumentasjon
Hva er levetiden på en slik maskin? Forventet levetid er avhengig av svært mange faktorer. - kjøretid/mengde. Antall starttider og varighet, samt antall tonn med fôr, har stor betydning - hva slags fôrmidler/type? Rundballer eller finsnittet masse fra f.eks plansilo. Fuktig eller tørrt? - agressivitet i fôr og omgivelser. Surfôr innholder mange agressive syrer. I kyststrøk kan man ha høyt innhold av salt og sand i fôret. Ventilasjon i fôrsentral har betydning - vedlikehold av maskin - har man rustfri/KNOX i blandeskrue og sidevegger, eller ikke. Alle disse faktorene spiller inn på levetid.
Oppdatering av programvare. Er dette mulig og hva koster dette? Ja, dette er mulig, kontakt forhandler for pris. Det skjer jevnlig oppdateringer for forbedringer, rettinger og nye funksjoner. En finner versjonsnummer nederst på skjermen under "innstillinger".