Aktuelle spørsmål og svar - se dokumentasjon
SPØRSMÅLSVAR
Hvor mange dyr kan jeg fôre? Vi har kunder som fôrer besetninger på :
- ca. 450 storfe, 10 ganger om dagen.
- ca. 2000 sau. 
- ca. 1500 geiter
Selv med disse antallene står maskinen mer i ro enn den bruker på selve utfôringen. Kapasiteten blir størst om man har et fôrkjøkken med mixing/forbehandling og effektiv innlasting av fôr. Da blir distribusjonen meget effektiv og man kan klare besetninger som er større enn dette her.
Hvor mange grupper kan maskinen betjene? EasyFeed programmet kan håndtere inntil 20 dyregrupper, som brukeren definerer under førstegangs installasjon.
Hvor ofte bør man fôre ut til ulike dyregrupper? Hver gruppe kan ha inntil 12 starttider. Hvor mange utfôringer man vil bruke, kan en høre med en fôringsrådgiver, samt se etter hvordan flokken håndterer det fôret som blir lagt ut. Noen velger litt mindre mengde og oftere, slik at fôrspillet reduseres, samt at rotasjonen i melkerobot stimuleres. Forsvinner fôret raskt, kan man fôre mer/oftere. Systemet har mange muligheter og det er viktig å sette seg inn i mulighetene. Husk også at forholdene endrer seg igjennom sesongen og bruk av ulike fôrtyper/slåtter.
Hvor smalt fôrbrett kan maskinen monteres på? 1600-maskin anbefaler vi minimum 2000mm bredde på fôrbrett. 1200-maskin anbefaler vi minimim 1600mm bredde på fôrbrett.
Hva er laveste takhøyde jeg kan ha i bygget? Her er det flere faktorer som spiller inn;  type takdrift (1 eller 2 skinner), bruk av ekstrautstyr (sideutmater, fôrbørster m.m.) bredde på fôrbrett, fylling av maskin, fôrtype som brukes m.m. Ta kontakt og del opplysninger om hvordan dine forhold er, så hjelper vi deg med å finne riktig løsning.
Kan maskinen kjøre i stigning? Vi anbefaler ikke kjøring i stigning for automatiske anlegg. Det er flere forhold som kan oppstå som gjør at maskinen kan få uventede driftsstans. Fuktighet og støv kan forårsake spinning, samt at tom maskin eller veldig tung maskin også kan få driftsforstyrrelser. Det er allikevel forhold som bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Grad av stigning, hvor på banen det er, hvor lang selve stigningen er spiller inn.
Hva er forventet levetid? Her er det svært mange faktorer som spiller inn ; hvor mye blir den kjørt, vedlikeholdsrutiner, miljø i fjøset (ventilasjon, fuktighet), type ensiileringsvæske som brukes, om det er godt tørket fôr eller veldig bløtt fôr, om det er salt og/eller sand i fôret (kystnære strøk). Vi har kunder som har maskiner som er over 15 år gamle som fortsatt går veldig godt, mens andre har slitt ut maskiner på mindre enn 5-6 år. Noen kjører igjennom 12 rundballer i døgnet, mens andre bare 2. Det er og stor forskjell på om man kjører rundballer direkte, eller om man mixer fôret på forhånd. Det beste rådet er som med alt annet, forebyggende vedlikehold. Smør, stram og rengjør.
Oppdatering av programvare. Er dette mulig og hva koster dette? Det kommer jevnlig oppdateringer av software. Noe er å korrigere funksjoner i programmet, mens andre er hovedoppdateringer med nye funksjoner. Det er mulig å oppdatere programvare og det kan bestilles hos TKS. 
- PLS og HMI (skjerm) kan sendes inn og oppdateres på fabrikk -Servicepersonell kan komme ut til kunde og oppdatere
Kan den fjernstyres via APP/telefon? Ja. Dersom en kobler nettbrett/tlf til WIFI nettverket som genereres av maskinen kan en "speile" skjermbildet ved hjelp av en app som heter VNC-viewer. Dette fungerer kun når en er innen nettverkets rekkevidde. 
skal en fjerntilkoble seg må en sette opp en sikker RemoteAccess, som en kan koble seg til utenfra. Skjermbilde speiles deretter på samme måte. Det finnes en rekke ulike tilbydere av slike løsninger og IT/nettverksleverandører kan sette opp dette.
Har mistet kommunikasjon mellom display og EasyFeed. Wi-Fi forbindelsen mangler. Sjekk tilgjengelige WiFi nettverk på mobiltelefon. Du skal da kunne finne nettverk som heter eks. TKS_EF0012 som er antenne på maskin og TKS_EF0012ext som er router i display.