Servicekit og deler
K2CombiCutter12001600Serienr.
KnivsettBeskrivelse / MerknaderKORTLANGKORTLANG
27572Trommel med 62 kniver og lagerXX
27571Trommel kompl.Med kniver på lagerX
27090Bue Quick fit 38 stk38 doble quick fit kniver - 31 med egg og 7 medbr. kniverXXOpp til 2847
27100Knivsett mod. TT bue quick fit 62 stk62 kniver -46 m/egg 16 MedbringerkniverXXFra 2848
27089Mod. TT bue quick fit 28 stkX
27113K2-2 mod. TT bare kniver 46 stkXXFra 2848
271281Medbringerkniv TT quick fitBrukes ved ønske om bedre rotasjon av masseXXX
Kjetting / Skjøteløkker
27111Bunnbelte lang, rustfriAlle kjettinger og skjøteleddXX
27112Bunnbelte kort, rustfriAlle kjettinger og skjøteleddX
27655Kort K2 med frostkit, rusfriX
27656Lang K2 med frostkit, rusfriXX
Reperasjons sett
27109BunnbelteKabelarhjul - lager kompl. - aksling m/kiler og avstandsrørXX
Ombyggings sett
27551Fra lite til stort reimhjul Ø/630 / 800Brukes der det er behov for krefter på trommelXXXX