Aktuelle spørsmål og svar - se dokumentasjon
SPØRSMÅLSVAR
Hvor lang tid tar det å kutte en rundball?Det kan ta alt fra 3-4 til 20-25 minutt. Det er mange forhold som spiller inn; er knivene skarpe og fine, hva slags gras er i ballen, hvilken slått det er, bløtt eller tørrt fôr, strålengde og tykkelse, presse som er brukt (fastkammer eller varabelkammer), frost eller ikke,  tilstand på maskin, spenningsforhold på nettet etc. 
Bør jeg velge 2,8m3 (kort) maskin eller 3,6m3 (lang?Bruker du KUN rundballer, er det 2,8m3 maskin som passer best. Den har kapasitet til 1 rundball. Den kan selvfølgelig ta silohiv m.m. også. 3,6m3 maskin kan og ta 1 rundball, men større silohiv eller mer løs masse (f.eks fylles fra fylltømmer).
Hvor store sikringer må jeg ha?For en stasjonær maskin, må en beregne sikringsstørrelse utifra at det er en 7,5kW motor på trommel, samt en 0,55kW på bunnbelte. Strømtrekk for de to er ca. 28 amp. på 230V og ca. 17 amp på 400V. Elektriker må vurdere utifra lokale forhold på nettspenning, kabeltverrsnitt og lengder på kabel. Våre anbefalinger er hhv. 40A/ for 230V og 32A for 400V
Hvorfor går ikke bunnbeltet?Defekt Potentiometer, -K3, -K2 eller ledning. Bunnbeltet må holdes fysisk aktiv (brudd på holdefunksjon)
Hva er levetiden på maskinen?Her er det svært mange faktorer som spiller inn ; hvor mye blir den kjørt, vedlikeholdsrutiner, miljø i fjøset (ventilasjon, fuktighet), type ensiileringsvæske som brukes, om det er godt tørket fôr eller veldig bløtt fôr, om det er salt og/eller sand i fôret (kystnære strøk). Vi har kunder som har maskiner som er over 25 år gamle som fortsatt går veldig godt, mens andre har slitt ut maskiner på mindre enn 10 år. Det beste rådet er som med alt annet, forebyggende vedlikehold.