Aktuelle spørsmål og svar
SPØRSMÅLSVAR
Hvor store sikringer må man ha? Selve maskinen bruker 2 x 5,5kW motorer på blandeskruene. Hver motor har en merkestrøm på 18A. Motorene styres av frekvensomformere som gir lav startstrøm, og reduserer behovet for størrelsen på sikringer. Allikevel vil mengde fôr, fuktighetsinnhold, struktur og strålengde m.m. kunne påvirke strømtrekket og ytelsen. Vi anbefaler 40Amp på 230V og 32Amp på 400V. Lokale forhold må uansett vurderes av elektriker og bruker, for evt. tilpassninger.
NB! tilleggsutstyr vil kunne øke behovet for høyere Amp på kursen.
Hvor lenge må man blande? Blandetid er veldig individuellt. Hvor mye har man inn i kammeret, fuktighet eller veldig tørrt, lange seige strå eller snittet fôr, hvor kort vil man ha fôret ut igjen.
De fleste legger i første ball/hiv, og så kjører man i minimum 5 minutt, deretter fyller man på neste ball og kjører alt til man har ønsket strålengde og mix.
Det er viktig å kontrollere blandetid når man skifter til annen slått/annet fôr, og justere i styringa, slik at man ikke kjører for lenge.
Kan man blande inn tørr halm eller høy? Dersom man skal blande inn tørr halm/høy, bør det legges inn i starten eller mellom 1. og 2. ball/hiv. Hvis det legges inn til slutt, vil det kunne "flyte" oppå. Tørrt fôr er lettere og har mye større volum.
 
Jeg har problem med avrenning under, hvordan løser jeg det? Avrenning av spesiellt rundballer er et problem som er vanskelig å kontrollere. Været gjennom sesong og frem til slåttetidspunkt, samt grad av fôrtørking (evt. mangel på det) avgjør hvordan dette blir. Utstyr som utsettes for mye silosaft er en stor utfordring i forhold til rust, tilgrising og rengjøring. Selve silosaften vil også føre til mye søl på gulvet rundt utstyret. TKS har idag et manuelt trau for å kunne skyve inn under luka. En del kunder lager egne løsninger med trau/oppsamlingskar, når avrenningen skaper problemer.
Regelmessig vask, rengjøring og smøring er viktig for å skåne utstyret best mulig ved eksponering av silosaft.
Hvor kort bør man kutte massen? Ulike dyregrupper har forskjellige behov med tanke på struktur, strålengde og mix. Storfè bør ikke ha kortere strålengde enn 4-6cm iflg. undersøkelser. Småfè kan gjerne ha ned mot 2-3cm.
Vi anbefaler at en diskuterer dette med sin lokale fôringsrådgiver, sammen med hvilke fôrtyper man mixer og hva man evt. blander inn av kraftfôr og tilsettninger.
Hva kan BASIC styringen gjøre? BASIC styring kan styre selve maskinen, samt opsjon som Vippe, Rundballeløfter eller R2 Reservoar.
Når må man ha AUTO-styring? AUTO styringen kan styre selve maskinen og har 5 ekstra utganger som kan styre transportbelter eller fyllekilder. 3 utgangen er alltid låst til en transportør.og to fyllekilder. De to siste kan man velge mellom disse to.