Ekstra utstyr
Innleggsbrett
Vippe med løftefunksjon
Magazine
Veiesystem
Platering utover
Fotsett 3m
Drypp kar, manuelt
Transportør
SMS Alarm utsteder 28523 på alle versjoner