Ekstra utstyr
  • Transportband kan leveres som ekstrautstyr, som fører fôret fra 1 eller flere FeedHopper til utfôringsutstyret.