Aktuelle spørsmål og svar
SPØRSMÅLSVAR
Hvor bredt kan den strø? Avhengig av type strømateriale (størrelse, konsistens), kan den få opp til 10m spredebilde
Hvor høyt må den henge? Avhenger av i hvilke omgivelser/binger den skal strø og type dyr. Høyde på skillevegger/grinder den skal passere. Spredebredde påvirkes også av høyden den henger. Jo lavere den henger, desto mindre spredebilde. Høyde anbefales høyere enn dyr klarer å nå.
Hva kan man strø med? En kan strø med de fleste typer strømateriale. Halm, høy, sagespon, flis og andre egnede lette og tørre materialer. TKS EasyBedding er en av svært få maskiner som kan distribuere direkte fra rundballer og firkantballer.
Går den helautomatisk? tyresystemet programmeres for automatisk kjøring, hvor en kan gjøre tilpasninger i ulike felt. Maskinen har en tidtabell som en kan sette kjøretider. Det er en klar anbefaling å kjøre maskinen på tider hvor det er folk i fjøset. Tørre strømaterialer innebærer risiko for brann, hvor en har tilfeller som selvantenning eller varmgang ved friksjon. Renhold og ettersyn er svært viktig.
Kan man justere spredebredde?I styringen kan man justere hastighet på hver spredetallerken individuelt, slik at en kan ha ulik spredebredde på ulike felt/soner.
Hvor store baller/blokker kan man bruke?Max anbefalt størrelse på rundball er Ø160cm
Max anbefalt størrelse på firkantball er H120cm x B120cm