TKS visjon:
Alltid foran


TKS verdier:
Nøyaktig - Samarbeidende - Bry seg