I tett samarbeid med bønder i inn- og utland, har vi utviklet og produsert løsninger for den kanskje tyngste og mest krevende jobben på gården, i mer enn 50 år.

Fôrhåndtering for storfè og småfè er også den viktigste faktoren for økonomi, dyrevelferd og egen helse.