Reservoar R1
Odpowiednie dla
Rodzaje zwierząt
Krowy mleczno
Krowy miesne
Owce
Kozy
Konie
Rodzaje paszy
Baloty/bale
Bloki kiszonki
Siano
Warzywa
Koncentraty