FeedRobot sau   FeedRobot sau

  • K2 FeedRobot do karmienia owiec kiszonką/koncentratem w owczarni w okresie zimowym. Maszyna jest napełniana przez TKS/Kuhn FeedMixer.

K2 Sau Olav  K2 Sau Olav

  • K2 EasyFeed do karmienia owiec zimą. Maszyna napełniana przez TKS FeedMixer.

FeedStation

  • TKS FeedStation do automatycznego podawania pasz treściwych - indywidualnie.