EasyBedding i fjøs_01         EasyBeddingi fjøs_02

  • Maszyna ścieląca w Niemczech. Firma Kuhn dostarczyła naszą maszynę w systemie podwieszonym -  jednoszynowym. Wagon przejeżdża nad krowami mięsnymi poprzez różne sekcje obory ścieląc słomą. Bele słomy są ładowane do magazynu R2, który napełnia maszynę, gdy jest pusta.

Beeding Nederland

  • K2 EasyBedding w Holandii na fermie bydła mięsnego. Działa ona na 800-metrowej kolejce jednoszynowej podwieszonej pod dachem obory. Załadunek bel kwadratowych i okrągłych prosto ze zbiornika R2Magazine o długości 9m.

Ammeku Telemark

  • K2 EasyFeed - karmienie krów mamek. Napełnianie z magazynu R2 Magasin
  • K2 EasyBedding rozściela słomę w legowiskach . Napełnianie z magazynu z R2 Magasin
  • Maszyny poruszają się osobnymi torami.