Modellbeskrivelse og bruksområde

K1 KombiKutter - FeedRobot
TKS kombikutter er bygd for oppriving/kutting av silo, rundballer, firkantballer og de fleste typer grov-fôr.
Maskinen kan leveres som stasjonære maskiner (plassert over forluke eller satt i egnet stativ). De kan også leveres med golvvogn eller skinnemontert takvogn. Disse utgavene har to kjørehastigheter. Kombikutter har èn valse med diameter 750mm. Denne har medbringer i skru-form. Maskinen blir levert med et standard kniv-sett på 32 kniver. Bruken av kniver reguleres etter hvilket fôr som skal rives.

Er det behov for aggresiv kutting bør alle knivene være påmontert. Kombikutter river/kutter de fl este typer runballer og silofôr, kuttegraden varierer etter konsistens og type for. Maskinen er veldig stillegående, og på grunn av stor valse er kraftbehovet på hoved-motoren kun 5,5 kW. Bunnbeltet har egen gear-motor. Bunnbeltets hastighet kan reguleres med frekvensomformer. Dette gjør frem-trekket meget fl eksibelt. Bunnbeltet kan justeres til korrekt trykk mot valsen uansett fôrtype. Maskinen kan åpnes på begge sider og bak for ilasting av fôr. Styretablået for maskinen plasseres fremme, men ved kjøring kan dette trekkes ut slik at en kan kjøre maskinen samtidig som en ser hvordan massen oppfører seg.

K1 KombiKutter - FeedRobot

FeedRobot system, er konstruert og bygget for automatisk utfôring av silo, rundballer, firkantballer, og de fleste typer grovfôr, også frosset fôr.
FeedRobot systemet må ses på som et system og ikke bare en enhet. Grunntanken er at det i nye og større husdyrbesetninger er så høyt fôrforbruk at det er behov for et system for både automatisk forsyning og utfôring.

Systemet består av en FeedRobot som beveger seg automatisk i forskjellige program der den utfører forskjellige ting, og en eller flere mellomlagringsenheter der FeedRobot kan forsyne seg automatisk med fôr.
Systemet kan også være utstyrt med forskjellig grad av applikasjoner, som for eksempel kraftfôrtank, veieceller, 1 eller 2 skinners oppheng, sideforskyvning, eller portåpner.
For å få systemet stabilt og pålitelig, er det viktig at man setter seg best mulig inn i dets virkemåte og funksjon.

FeedRobot systemet kan installeres i de fleste driftsbygninger, og det fins mange muligheter,
dersom det er høyde, og bredde nok til at sikkerhet for dyr og mennesker er ivaretatt.