W wyniku ścisłej współpracy z rolnikami w całej Europie opracowaliśmy i stworzyliśmy rozwiązania do obsługi najcięższego i najbardziej wymagającego zadania w gospodarstwie –  Żywienia zwierząt.

Od ponad 90 lat  dostarczamy rolnikom sprzęt do obsługi, przetwarzania, dystrybucji i karmienia różnych zwierząt gospodarskich.