Siloklype
Suitable for:
Animal species
Dairy cattle
Beef cattle
Sheep
Goat
Horse
Type of feed
Round bales
Silo block
Loose grass
Root vegetables
Concentrates

Siloklype

Traverskran med Silotalje, el. hydraulisk silograbb og Fjernstyring fra TKS er en ideel kombinasjon for fylling og tømming av tårn og plansilo.

TKS Siloklyper har vært på markedet siden 1968 og brukes i et meget stort omfang fremdeles.