TKS Agri AS inngår samarbeid med Vultus AB

  • TKS Agri AS har inngått samarbeidsavtale med Vultus AB. Vultus er et agtech-selskap som utvikler AI-tjenester for presisjonslandbruk gjennom innsamling av satellittdata fra dyrket mark. Tjenesten brukes av bønder for å kunne drive landbruket sitt mer effektivt. Vultus sin tjeneste hjelper bonden å forstå kvalitet og progresjon gjennom vekstsesongen ved at vekst, sykdom, ugress, næringsmangel og andre avlings- og jordforhold kan kartlegges etter behov.
  • TKS Agri er en av Europas ledende produsenter av maskiner for innendørs fôring av husdyr, med en årlig omsetning på ca. 90 millioner kroner. TKS designer, utvikler, produserer og selger fullautomatiserte moderne fôringsmaskiner og fôrkjøkkensystemer.
  • Formålet med dette strategiske samarbeidet er å utvikle og kommersialisere en fjernmålingstjeneste som tar ut det fulle potensialet i avlingen ved å knytte presisjonsfôring til overvåking av de viktigste næringsverdiene i avlingen. Tjenesten muliggjøre kunnskapsbaserte beslutninger for rådgivere og bønder, og skal gjøre det mulig å redusere bøndenes kostnader knyttet til innsatsmidler med minst 20%. Det er forventet at tjenesten skal skape inntekter for partnerne i løpet av første kvartal 2023.
  • Vultus sin nåværende tjeneste gir bonden faktisk innsikt i nitrogennivåer, plantehelse og vannstress i egen avling. TKS` forsyner i dag bøndene med automatisk fôringsutstyr (inkludert installasjon, drift, reservedeler og service) som frigir tid og gir bonden kunnskap om fôrhåndtering og tildeling av fôr.
  • «Samarbeidet med TKS vil gi oss muligheten til å øke bøndenes innsikt i egne avlinger og ernæringsmessige verdier som er viktige for dyrene, og gi bransjen verktøy til å ta bedre beslutninger om egne ressurser og øke forståelse av handlinger når det gjelder bærekraft," sier Per Karlsson – daglig leder i Vultus.
  • «TKS Agri ser stor nytte i samarbeidet med Vultus, og hos TKS Agri tror vi at forretningspartnerskap og konstruktivt internasjonalt samarbeid er nøkkelen til å muliggjøre nyskaping, men også gi landbruksnæringen bedre verktøy i krevende perioder med høye råvarepriser og økte krav til produktivitet» sier
    Atle Sjølyst-Kverneland, daglig leder i TKS Agri.

For mer informasjon om TKS Agri AS, vennligst kontakt
Atle Sjølyst-Kverneland, TKS Agri AS
Telefon: +47 404 19 995
E-post: atlek@tks-as.no
Hjemmeside: www.tks-agri.no

For mer informasjon om Vultus AB, vennligst kontakt
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se