Feil og alarmer indikerer at det er problemer i frekvensomformeren eller i maskinen. En alarm vises gjennom en kode i datadisplayet og en blinkende ALM LED-diode.
Driftutgangen er ikke nødvendigvis skrudd av.
En feil vises gjenomm en kode i datadisplayet og at ALM LED-dioden blinker. Frekvensomformerutgangen skrus alltid av umiddelbart og motoren stopper av seg selv.
For å fjerne en alarm eller tilbakestille en feil, finner du årsaken, fjerner den og tilbakestiller frekvensomformeren ved å trykke på Reset-knappen eller å slå av og på strømforsyningen.

MERKNAD:

Her er bare de viktigste alarmene og feilene nevnt.
Se brukerveiledningen dersom du ønsker en fullstendig oversikt.

Feil og alarmer - Frekvensomformer V1000
LED-displayALMFE.ÅRSAK
Styringsfeil CFOMomentgrensen ble nådd under retardasjonen i mer enn 3 sukunder da følgende skjedde i Open Loop-vektorkontroll: Belastningenstregheten er for stor Momentgrensen er for lav Motorparameterene er gale
Styrestrømsfeil CPF02 til CPF24ODet finnes et problem i frekvensomformerens styrekrets
Ekstern feil EFOKommandoer for forover- og reversdrift ble gitt simultant i mer enn 500 ms. Denne alarmen stopper en motor som går.
Eksterne feil EF 1 til EF 6OOEn ekstern feil ble utløst av en ekstern enhet gjennom en av de digitale inngangene i området S1 til S6 De digitale inngangen er galt innstilt
Jordfeil GFOJordlekkasjestrømmen har oversteget 50 % av frekvensomformerens nominelle utgangsstrøm Isolasjon i kabel eller motor er ødelagt Overdreven kapasitetslekkasje ved driftutgang
Sikker deaktivering HbbOBegge innganger for sikker deaktivering er åpne. Driftutgangen blir deaktivert på en sikker måte og motoren kan ikke startes.
Tap av utgangsfase LFOUtgangskabelen er koblet fra eller motorviklingen er skadet Løse ledninger ved driftutgangen Motoren er for liten (mindre enn 5% av frekvensomformerstrømmen).
Overstrøm oCOKortslutning eller jordfeil Belastningen er for stor Tiden for akselerasjon/retardasjon er for kort Feil motordata eller feil innstillinger En kontaktor ble skrudd på ved utgangen
Overoppheting av varmelegeme oH eller oH 1OOOmgivelsetemperaturen er for høy Kjøleviften er stoppet Varmelegemet er skittent Luftstrømmen til varmelegemet er begrenset
Overbelastning av motor oL 1OMotorbelastningen er for stor Motoren drives med for lav hastighet og tung belastning Syklustidene for akselerasjon/retardasjon er for korte Merkestrøm for motoren er feilaktig innstilt
Driftsover- belastning oL 2OBelastningen er for stor Frekvensomformerkapastiteten er for liten For høyt moment ved lav hastighet
Overspenning i DC bus oUOOSpenningen i DC bus steg for mye Tiden for retardasjon er for kort Nivå for vern mot "stalling" er deaktivert Bremseenhet/bremsemotstandsenhet ødelagt Ustabil motorstyring i OLV For høy inngangsspenning
Tap av inngangsfase PFOSpenningsfall i inngang eller ubalanse i fase En av inngangsfasene er borte Løse ledninger ved driftinngangen
Feil i bremse- transistor r rOGjelder kun for talje: Den interne bremsetransistoren er ødelagt
Underspenning i likestrøm UU 1OOSpenningen i DC bus falt under nivået for påvisning av underspenning (L2-05) Strømforsyningensviktet eller en inngangsfase er borte Strømforsyningen er for svak
Underspenning i kontroller UU 2OSpenning i strømforsyningen til kontrolleren i frekvensomformeren er for lav
Feil i likestrøms ladekrets UU 3OLadekretsen for DC bus er ødelagt