APF
Suitable for:
Animal species
Dairy cattle
Beef cattle
Sheep
Goat
Horse
Type of feed
Round bales
Silo block
Loose grass
Root vegetables
Concentrates

APF

APF    APF

Modellbeskrivelse og bruksområde     

TKS appetittfôrvogn - APF er konstruert for å tildele grovfôr og krafttfôr til dyr langs en fôrgang. 
Vognen leveres som skinnemontert takvogn. Fôringsrutinen progammeres gjennom menyvalg i datastyringen. Fôringsrutinen som programmeres fungerer som en beiterytme - kalt sekvens i programmeringen.